Tot nader order zijn alle activiteiten i.v.m. het coronavirus afgelast.

Nieuws van het bestuur:

Moralisten,

De maatregelen die golden tot 28 april zijn opgeschort naar 20 mei. Dit betekent dus dat we in ieder geval tot die datum geen clubritten hebben.

Wat de geplande activiteiten betreft is de situatie als volgt:

De herdenkingstocht staat gepland voor 5 juni a.s. De horeca is in ieder geval gesloten tot 20 mei. Wanneer deze bedrijfstak daarna opengaat en onder welke voorwaarden is onzeker. Overleg met Gerard Kerkhoff van de Vereniging heeft ons geleerd dat we niet te optimistisch moeten zijn over de vraag of hij ons op 5 juni met 35 man kan ontvangen. Zijn advies is deze tocht uit te stellen. Ook de voorbereiding door Herman Willemsen en Wim van de Weijer komt in het gedrang. Vandaar dat we besloten hebben deze tocht uit te stellen. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen we in de resterende maanden van het fietsseizoen bekijken welke tochten doorgang kunnen vinden en welke evt. al dan niet gecombineerd kunnen worden.

Over de Duitsland week (week 25) is nog geen beslissing genomen. De horeca in Duitsland is gesloten tot 4 mei. Op 30 april worden nadere besluiten bekendgemaakt. De (potentiële) deelnemers willen wachten tot 30 april om de knoop door te hakken.

De fietsvakantie in de Vogezen is gecanceld en, mede door de bereidwilligheid van de verhuurder, verschoven naar 2021. De belangrijkste overwegingen waren om duidelijkheid en rust te geven en het de vraag is of de deelnemers (en hun gezinsleden) zich comfortabel zouden voelen bij een eventueel doorgaan.

Wij hopen dat we elkaar voor de zomervakantie toch nog een keer kunnen treffen, wanneer en hoe weten we nog nu natuurlijk nog niet. Met enige improvisatie zal het misschien lukken.

Wat de overige zaken betreft uit onze vorige app, zoals gezondheid en kleding, zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

We lijken de goede kant op te gaan met het in toom houden van het virus, al blijft voorzichtigheid geboden. Nog effe doorbijten en nog steeds geldt de oproep om goed voor elkaar te zorgen waar nodig en mogelijk.

Het bestuur