Beste moralisten,

Gezien de coronatsunami op dit moment is het onverantwoord om met 40 personen in een beperkte ruimte te gaan vergaderen. Wij hebben dan ook besloten de najaarsvergadering van november a.s. te laten vervallen.
Volgens onze statuten moeten we jaarlijks tenminste 1 algemene ledenvergadering houden en wel binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. Op 6 maart 2020, vlak voor de eerste lockdown, hebben wij de voorjaarsvergadering gehouden en daarmee voldaan aan de statutaire bepalingen. De in de najaarsvergadering te bespreken onderwerpen zijn in uitvoering c.q. ( voorlopig ) niet aan de orde. Zo is het jaarboek in uitvoering en het winterfestijn afgelast. Data voor het volgend seizoen kunnen we gezien de onzekere tijden nog niet vaststellen. Over de kleding worden jullie binnenkort via de ledenapp geïnformeerd.
Of de nieuwjaarsreceptie doorgaat is twijfelachtig. Suggesties voor een eventueel alternatief zijn welkom. Ook voor een gebaar naar de sponsoren zijn ideeën welkom.

Er is 1 onderwerp dat extra aandacht verdient en dat is de bestuursverkiezing. De eerste termijn van Wendy, Barry en Wim is afgelopen en in de najaarsvergadering zou hun al dan niet herbenoeming geagendeerd zijn. Wij vragen de leden om goedkeuring om de bestuurstermijn te verlengen naar de voorjaarsvergadering 2021. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan een bericht naar Wendy. Wat de komende periode de gevolgen zullen zijn van corona voor onze club weten we natuurlijk niet. Wij houden jullie op de hoogte. Blijf gezond en zorg voor elkaar.

Het bestuur.