Geen nieuwjaarsreceptie

Beste Moralisten,

Via deze weg willen wij jullie laten weten dat wij als bestuur helaas hebben moeten besluiten de nieuwjaarsreceptie af te blazen.

Gezien de laatste ontwikkelingen ten aanzien van Corona en de geldende maatregelen tot en met 14 januari zien wij geen andere oplossing.

Wel willen wij jullie de komende feestdagen veel gezondheid en goeds toewensen.