Hier staan de berichten die over de woens- en zondagritten