Het bestuur van Tc de Moraal nodigt jullie uit voor de najaarsvergadering op:
Vrijdag 15 november 2019 om 20.00 uur in De Vereniging.
Ben je verhinderd, meld dit dan per email/app aan de secretaris.

Agenda
Opening voorzitter
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen voorjaarsvergadering (zie bijlage)
Terugblik seizoen 2019
Verslag commissies:
Website
Jaarboek
Lief en Leed
Buitenland
Jubileum
Kleding (zie bijlage)
Bestuurswisseling: Huub Rekmans treedt af als penningmeester.
Het bestuur stelt voor Frank Kleijn te benoemen als zijn opvolger. Kandidaten die door de leden worden voorgedragen, kunnen zich voor aanvang van de vergadering kenbaar maken bij het bestuur. Hun kandidatuur dient door tenminste 10 leden schriftelijk, middels hun handtekening op de voordracht, te worden ondersteund.
Belangstelling inventariseren voor herhalings-reanimatiecursus
Winterfestijn (Jos)
Inhoud voorjaars-herdenkings- en slotrit
Belangrijke data volgend seizoen:
Nieuwjaarsreceptie 5 januari
Voorjaarsvergadering 6 maart
Openingsrit 8 maart
Herdenkingstocht 7 juni
Duitsland week 25
Hooggebergte week 26
Rondvraag
Sluiting
Graag tot vrijdag 15 november 2019 om 20.00 uur!
Namens het Bestuur
Wendy Buurman
Secretaris